Actie informatie

Extra voordelig HVO100 Tanken

Argos Tankstations staat voor voordelig, vertrouwd, vlakbij en dus altijd Beter op weg. Dat geldt ook zeker voor het brandstofaanbod welke wij jou als klant bieden. Vanaf heden is er namelijk ook HVO100 beschikbaar bij ruim 35 Argos Tankstations verspreid over het land. Profiteer van een vermindering van de CO2-uitstoot tussen de 80 en 90% ten opzichte van standaard diesel.

Hernieuwbaar product

Om koolstofarm én duurzamer te worden hoeft je wagenpark niet aangepast te worden. HVO100 stelt je namelijk in staat om direct milieuvriendelijker te worden. HVO100, is het duurzame alternatief voor fossiele dieselbrandstof. Omdat het wordt geproduceerd uit 100% hernieuwbare grondstoffen*, is HVO100 een schoner en duurzamer product dat tussen de 80 en 90% minder CO2-uitstoot oplevert.

Profiteer van onze actie!
En dat is nog niet alles! Want van 1 t/m 30 juni 2024 tank je HVO100, bij geselecteerde Argos Tankstations, voor dezelfde pompprijs als reguliere diesel. Is jouw prijsafspraak lager dan de pompprijs, dan krijg je van ons altijd best price! Zo kun je heel eenvoudig en extra voordelig ervaren hoe het is om te rijden op een milieuvriendelijkere brandstof.

Een geschikte keuze

De samenstelling van HVO100 is gelijk aan die van standaard diesel (EN 590). Bovendien zorgt HVO100, met een cetaangetal dat hoger is dan conventionele diesel, voor een snelle koude start. Het heeft geen invloed op het motorvermogen of brandstofverbruik. En HVO100 helpt bij het verminderen van de uitlaatgassen.

Duurzame, getraceerde energie, beter voor het milieu

Alle productie van HVO100 wordt getraceerd en gecertificeerd als duurzaam, in overeenstemming met de Europese Energierichtlijn**. HVO100 kan dan ook worden gebruikt in alle dieselmotorvoertuigen volgens de EN15940 specificatie.

Een directe oplossing voor de energietransitie

Omdat het compatibel is met alle dieselmotoren en je motor dus niet aangepast hoeft te worden, kan HVO100 direct in de tank van jouw dieselvoertuig worden toegevoegd.Wil je meer weten over zakelijk rijden op HVO100? Neem dan contact op met jouw contactpersoon of stuur ons een e-mail: klantenservice@varoenergy.com.

 

*Geproduceerd uit afval en residuen (dierlijke vetten en gebruikte kookoliën).
**Raadpleeg de fabrikant of het voertuig of de voertuigen in je wagenpark om te zien of deze compatibel zijn.

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotie “Extra voordelig HVO100 Tanken” (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V. (“Argos”), gevestigd aan de Wilhelminakade 919, 3072 AP te Rotterdam.
Argos behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving.
De Actie loopt van zaterdag 1 juni 2024 t/m zondag 30 juni 2024 (de “Actieperiode”).
De korting op de brandstof is niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs. De korting op de brandstof is geldig vanaf de Argos landelijke adviesprijs.
De Actie is uitsluitend geldig bij de deelnemende Argos Tankstations in het beheer van VARO Energy Retalil B.V. en waar het product HVO100 verkocht wordt.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan: VARO Energy Retail B.V. o.v.v. ‘Argos Tankstations Acties’ Wilhelminakade 919 3072 AP Rotterdam. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal er schriftelijk dan wel telefonisch contact worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Laatst gewijzigd op: 20-05-2024
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN