Actie informatie

Weer of geen weer, Argos Tankstations zorgt voor een goede start van het najaar. Doe mee met deze toffe actie en maak kans op €100,- tanktegoed!

Indian Summer of nat najaar?

Of we nu nog kunnen genieten van een paar zonnige weken of dat de herfst met regen en wind zijn intrede al zal doen, Argos Tankstations geeft je graag een boost om het najaar goed te beginnen. Zie jij dit wel zitten? Meld je dan vanaf woensdag 6 september tot woensdag 4 oktober 2023 aan via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvang je een e-mail. Vergeet niet om de vragen uit deze e-mail ook in te vullen om jouw deelname te bevestigen.

Op donderdag 5 oktober maken wij 10 winnaars bekend via onze social kanalen. Als winnaar win je €100,- Argos Tanktegoed, daarmee kun je dit najaar extra vaak op pad. Of het nu weer of geen weer is!

Welke locaties doen mee?
Bekijk het hier

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Argos Weer of Geen Weer Winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Wilhelminakade 919 (3072 AP) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
Deze Actievoorwaarden en aanvullende informatie over de Actie zijn te vinden op www.argos.nl/weerofgeenweer.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
De Actie loopt van woensdag 6 september 2023 tot en met woensdag 4 oktober 2023 (de “Actieperiode”).Deelname aan de Actie kan als volgt: Deelnemers die nog niet zijn aangemeld voor de Argos nieuwsbrief nemen deel aan de Actie door in de Actieperiode het actieformulier op de website www.argos.nl/weerofgeenweer in te vullen. Na het invullen van het actieformulier ontvangen zij een e-mail met vragen van Argos Tankstations (info@argos.nl). Het formulier, te bereiken via de knop ‘maak je profiel compleet’ in de e-mail dient ingevuld te worden en aan Argos te worden geretourneerd. Alleen Deelnemers die de beide formulieren volledig hebben ingevuld nemen deel aan de Actie; Deelnemers die reeds zijn aangemeld voor de Argos nieuwsbrief ontvangen automatisch een e-mail met vragen van Argos Tankstations, die zij tijdens de Actieperiode, via de knop ‘maak je profiel compleet’ moeten beantwoorden en aan Argos dienen te retourneren. Alleen Deelnemers die de e-mail volledig hebben ingevuld nemen deel aan de Actie. Deelnemers die zijn aangemeld voor de nieuwsbrief hoeven het actieformulier op de website dus niet in te vullen.
Op donderdag 5 oktober 2023 worden uit de ontvangen en volledige ingevulde en e-mails 10 prijswinnaars (“de Prijswinnaars”) getrokken.
De Prijswinnaars worden op donderdag 5 oktober 2023 bekend gemaakt op onze Argos Tankstations social media accounts (Facebook en/of Instagram) en ontvangen een persoonlijke e-mail.
Elke Prijswinnaar ontvangt een Argos cadeaukaart ter waarde van €100,- (zegge: honderd euro) (de “Prijs”).
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs.
Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
Argos behoudt zich het recht voor om iedere Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Weer of Geen Weer Winactie’, Wilhelminakade 919, 3072 AP, te Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
Op de Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing. Argos handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Laatst gewijzigd september 2023
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN