Over de actie

Wil jij kans maken op een antislipcursus voor 2 personen?

Tank bij een Argos Tankstation, activeer je tankbon en wie weet win jij straks 2 kaarten voor een antislipcursus. We geven 2 keer 2 kaarten weg voor een 3 uur durende antislipcursus, geheel verzorgd door Safety Experience Center.

Je leert veilig uitwijkmanoeuvres uit te voeren tijdens een noodstopsituatie. Ook leer je een te snel genome bocht weer onder controle te krijgen. Het programma zal bestaan uit: theorietraining, algemene voertuigbeheersing, rem- en uitwijkoefeningen en over- en onderstuurtraining. Een antislipcursus is niet alleen erg handig. Het is ook nog eens heel leuk!

Actieperiode
De actie loopt van zaterdag 11 t/m zaterdag 25 januari 2020. Geldige tankbonnen (tankbeurten van zaterdag 11 januari tot en met zaterdag 25 januari 2020) kunnen tot en met zondag 26 januari 2020 geactiveerd worden.

Prijswinnaars
Op maandag 20 januari en maandag 27 januari 2020 maken wij een prijswinnaar bekend. Deze winnaar was deelnemer in de voorafgaande week. Houd hiervoor goed de Facebookpagina en het Instagram account van Argos in de gaten.

Waar staat het tankbonnummer/ticketnummer op je tankbon?

tankbon_01tankbon_02tankbon_03

Deelnemende tankstations

Alle Argos Tankstations in Nederland nemen deel aan de Zuinig Rijden Winactie 2020

Actievoorwaarden

 • Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Zuinig Rijden Winactie (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V., gevestigd aan de Waalhaven Z.Z. 11 (3089 JH) te Rotterdam, hierna “Argos” genoemd.
 • Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer(s)”) akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt van zaterdag 11 januari t/m zaterdag 25 januari 2020.
 • Deelnemers nemen deel aan de Actie door het unieke nummer op hun tankbon (welke is verkregen naar aanleiding van een tank transactie in de Actieperiode) tezamen met hun persoonlijke gegevens in te sturen via het actieformulier.
 • De Prijs is tweemaal 2 kaarten voor een antislipcursus geheel verzorgd worden door Safety Experience Center
 • Gedurende de Actieperiode zal op twee momenten, maandag 20 januari en maandag 27 januari 2020, een Prijswinnaars (de “Prijswinaar”) worden gekozen.
 • De Prijswinnaars worden op maandag 20 januari en maandag 27 januari 2020 door VARO Energy Retail B.V. (d.m.v. het Argos Tankstations social media account) benaderd via Facebook of Instagram. Ook ontvangen de winnaars persoonlijk bericht per e-mail.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitsluiting van alle medewerkers en eigenaren van Argos benzinestations, alle medewerkers van Argos en de aan Argos gelieerde ondernemingen en overige personen die direct of indirect hebben meegewerkt aan de organisatie van de Actie.
 • Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Argos behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Argos het vermoeden bestaat).
 • Door deelname aan deze Actie geeft de Prijswinnaar toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie. De Prijswinnaar zal op verzoek van Argos medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Argos voor zover dit in redelijkheid van de Prijswinnaar verlangd mag worden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Argos gebruikt uw gegevens in het kader van deze actie om met u te communiceren en u eventueel te informeren over onze producten en acties. Deelname aan deze actie is daarom slechts mogelijk op basis van het verstrekken van uw persoonsgegevens. Mocht u niet langer onze communicatie willen ontvangen, dan kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden. Wij zullen uw gegevens op dat moment verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving en in het kader van ons gerechtvaardigde belang om marketing acties te verrichten. U hebt het recht op inzage, rectificatie en verwijderen van uw persoonsgegevens. Mocht u daartoe aanleiding hebben door de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, dan kunt u desgewenst een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
 • Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VARO Energy Retail B.V., o.v.v. ‘Argos – Winterbanden winactie’, Waalhaven Z.z. 11, 3089 JH Rotterdam waarna binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Argos.
 • Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Je hebt geen bonnummer ingevuld
Je hebt geen datum ingevuld
Je hebt geen tankstation ingevuld


Vragen

Heb je nog vragen? Kijk hier voor het antwoord op jouw vraag. Staat jouw vraag er niet tussen? Vul dan ons contactformulier in. Wij helpen je graag!

Klik hier

Contact

T: +31 (0) 88 1007 222
M: klantenservice@varoenergy.com

Alles over Argos

Argos voorziet met haar tankstations consumenten van brandstof door heel Nederland. Lees hier meer over Argos.

Klik hier

Argos Tankstations zijn onderdeel van VARO


Storingsnummer

Bij een storing op een Argos Tankstation kun je bellen met:

T: +31 (0) 88 1007 333

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de Argos Nieuwsbrief, zodat je geen enkele winactie, korting of tip meer mist!

Nieuwsbrief
Bezig met versturen