Actie informatie

Elke donderdag, Kortingsdonderdag

Bij Argos maken we jouw donderdag beter met onze wekelijkse Kortingsdonderdag
Elke donderdag tank je met extra korting bij Argos Tankstations*

Zo ga je wekelijks beter op weg met de voordelen van een volle tank zonder de volle mep te betalen. Noteer het dus snel in je agenda of zet het op de kalender, want elke donderdag is het tijd voor Kortingsdonderdag.

Elke donderdag, beter op weg.

 

*Al onze Argos Tankstations nemen deel aan deze actie, met uitzondering van de hieronder in de blauw balk beschreven tankstations.

Actievoorwaarden
Wat zijn de spelregels?

Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de promotie “Argos Kortindagsdonderdag” (de “Actie”) die wordt georganiseerd door VARO Energy Retail B.V. (“Argos”), gevestigd aan de Wilhelminakade 919, 3072 AP te Rotterdam. Argos behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen zonder voorafgaande of nadere kennisgeving.
De Actie loopt van donderdag 11 januari 2024 t/m donderdag 26 december 2024 (de “Actieperiode”).
Korting op de brandstof is niet inwisselbaar voor (contant) geld of een andere prijs. De korting op de brandstof is geldig vanaf de Argos landelijke adviesprijs.
De Actie is uitsluitend geldig bij de deelnemende Argos Tankstations zoals beschreven op de websitepagina: https://www.argos.nl/actie/kortingsdonderdag/
Argos behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die Argos aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van of andere door Argos openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Argos worden tegengeworpen, noch kunnen deze enige verplichting voor Argos doen ontstaan.
Vragen en klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan: VARO Energy Retail B.V. o.v.v. ‘Argos Tankstations Acties’ Wilhelminakade 919 3072 AP Rotterdam. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht zal er schriftelijk dan wel telefonisch contact worden opgenomen door Argos.
Op de Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.
Laatst gewijzigd op: 31-12-2023
BEKIJK ALLE ACTIEVOORWAARDEN